Hypersomni

Hypersomni är en sömnstörning som kan innebära att du har överdrivet svårt att hålla dig vaken, att du är mer sömnig under dagen eller att du har ett behov att sova extra länge.

Orsaker till hypersomni

Hypersomni kan bero på andningsstörningar såsom snarkning, sömnapné eller specifika sjukdomar som narkolepsi (förekommande och okontrollerbara perioder av djup sömn). Hypersomni kan också bero på rörelserubbningar under sömnen eller i samband med neurologiska eller psykiatriska störningar

5011 Sömn patient mask för sömnproblematik

Utredning och behandling

Vi på Vasakliniken SDS har lång erfarenhet av hypersomni. Hos oss får du hjälp med utredning och behandling. Börja med att boka ett besök.