Insomni

Insomni innebär sömnlöshet och är det vanligast förekommande sömnrelaterade problemet. Om du sover för lite natt efter natt, blir trött, mår dåligt och fungerar sämre i vardagen, kan du lida av sömnlöshet och behöva hjälp med att få bättre sömn.

4776 Psykologi psykolog Jerry patient
4783 Psykolog Jerry

Orsaker till insomni

Sömnlöshet kan ha många olika orsaker, både psykologiska (stress, ångest) och medicinska (hormonrubbningar). Sömnlöshet kan också ha ett samband med din livsstil, sömn på oregelbundna tider, bristfällig sömnhygien, smärta eller andra faktorer. Det kan gå i perioder och kan stundtals vara sämre eller bättre.

Utredning och behandling

Hos oss får du experthjälp med utredning av orsaker till din sömnlöshet och behandling därefter. Vi har lång erfarenhet av sömnlöshet och kan ta oss an problemet ur ett helhetsperspektiv.