Parasomni

Parasomni är händelser som förekommer i sömnen. Exempel på parasomni är att prata i sömnen, gå i sömnen, nattskräck, att agera aggressivt under sömnen, sexsomni, rörelseproblematik och tandgnissling.

4783 Psykolog Jerry
4797 Psykologi Jerry

Orsaker till parasomni

Sömnstörningar som parasomni kan till exempel bero på stress och oro, eller störande omgivning. Ibland är det svårt att avgöra vad det är som orsakar och vad som förvärrar. Det är ofta en kombination av flera orsaker.

Utredning och behandling

Hos oss får du experthjälp med utredning av orsaker till din parasomni och behandling därefter. Vi har lång erfarenhet av parasomni och kan ta oss an problemet ur ett helhetsperspektiv.