Sömnapné

Sömnapné innebär att du får korta, upprepade andningsuppehåll när du sover. Det stör sömnen. Vi träffar dagligen patienter med obstruktivt sömnapné syndrom (OSAS) och vet att obehandlad sömnapné leder till trötthet, koncentrationssvårigheter, irritation och stress. Om du får diagnos och behandling i ett tidigt stadium minskar riskerna att du får allvarliga följdsjukdomar såsom hjärt- kärlsjukdomar, diabetes och fetma.

5001 Sömn patient mask för sömnproblematik
5020 Sömn patient mask för sömnproblematik

Utredning och hjälp

Vi utreder sömnapné genom en ambulatorisk utredning i din hemmiljö. Det ger dig möjlighet att prova ut och köpa CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) om det skulle behövas efter analysen. CPAP- maskinen håller dina andningsvägar öppna genom att med ett svagt övertryck blåsa luft in genom näsborrarna, vilket håller gomseglen öppna för normal andning.

Börja med att boka ett besök

Vi på Vasakliniken SDS har lång erfarenhet av sömnapné. Hos oss får du hjälp med utredning och behandling. Börja med att boka ett besök.